***

 

I rok – system dzienny i zaoczny

 

6.09.2013 godz. 15.00 – Pierwsza poprawa PNJA    
6.09.2013 godz.
16.30godz. -  Egzamin z mówienia dla osób, które zaliczą I poprawę

13.09.2013 godz. 15.00 – ewentualna druga poprawa PNJA    
13.09.2013 godz. 16.00godz. -  Egzamin z mówienia dla osób, które zaliczą II poprawę

13.09.2013  godz. 17.00 Czytanie (platforma) – w siedzibie NKJO 


13. 09.2013  godz. 15.00 – trzecie konsultacje ze słownictwa
13.09.2013  godz. 17.00 – pierwsza poprawa zaliczenia ze słownictwa biznesowego
20.09.2013 godz.17.00 – ewentualna druga poprawa ze słownictwa biznesowego

13.09.2013 godz. 16.00 – zaliczenie z Historii Wielkiej Brytanii

 

 

I rok – system dzienny


6.09.2013 godz. 18.00 - Zaliczenie pisemne - metodyka (platforma)
20.09.2013 godz.16.00 – poprawa z pisania – dr Marzec – Stawiarska
20.09.2013 godz.15.00 – poprawa z metodyki – dr Marzec - Stawiarska

 

 

II rok

6.09.2013 godz. 15.00 – Pierwsza poprawa PNJA    
6.09.2013 godz. 16.30godz. -  Egzamin z mówienia dla osób, które zaliczą I poprawę

6.09.2013 godz. 18.00 - Zaliczenie pisemne - (platforma)

13.09.2013 godz. 15.00 – ewentualna druga poprawa PNJA    
13.09.2013 godz. 16.00godz. -  Egzamin z mówienia dla osób, które zaliczą II poprawę

13. 09.2013  godz. 15.00 – trzecie konsultacje ze słownictwa
13.09.2013  godz. 17.00 – pierwsza zaliczenia ze słownictwa
20.09.2013 godz.17.00 – ewentualna druga poprawa ze słownictwa

13.09.2013  godz. 17.00 Czytanie (platforma) – w siedzibie NKJO 

20.09.2013 godz.15.00 s -  sala 3.7 – I poprawa literatury USA

26.09.2013 godz.16.00  - poprawa egzaminu – mgr Duźniak

26.09.2013 godz.15.00  -   test zaliczeniowy 1 – słownictwo biznes
06.10.2013 godz.15.00  - test zaliczeniowy 2 – słownictwo biznes

 

 

***

 

UWAGA III rok

Do egzaminu dyplomowego kończącego trzyletni cykl kształcenia podchodzą słuchacze, którzy uzyskali absolutorium. 

Do egzaminu licencjackiego podchodzą słuchacze, którzy zakończyli program kształcenia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rybniku oraz zdali egzamin dyplomowy.

***

TŁUMACZE
 PRZYSIĘGLI – nabór 2012.2013

Zakończenie dwusemestralnego studium będzie miało miejsce 15 czerwca 2013 roku.

***|

TŁUMACZE
 PRZYSIĘGLI

Nowy nabór do sekcji języka angielskiego i niemieckiego w Studium Tłumaczy przysięgłych „LEGIS”. 

***

TŁUMACZE
 PRZYSIĘGLI

18 maja 2013 roku Naczelnik Wydziału Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych oraz Biegłych Rewidentów Ministerstwa Sprawiedliwości gościł w NKJO z prelekcją dla Studium Tłumaczy Przysięgłych „LEGIS” – zobacz zdjęcie

***

TŁUMACZE
 PRZYSIĘGLI – nabór 2012.2013

Zakończenie dwusemestralnego studium będzie miało miejsce 15 czerwca 2013 roku. Zostaną wręczone zaświadczenia o ukończeniu kształcenia zgodne z rozporządzeniem MEN.

***


UWAGA III rok

 

Egzamin dyplomowy dla słuchaczy VI semestru odbywa się 14 czerwca 2013 roku.

***

UWAGA III rok

Ostateczny termin zamykający program kształcenia mija 7 czerwca 2013 roku. Osoby, które nie uzyskają absolutorium mogą przełożyć obrony na wrzesień 2013.

 

*** 

 

UWAGA III rok

 

Do 31 maja 2013 proszę złożyć w sekretariacie 4 zdjęcia: 1 do dyplomu, 3 do odpisów dyplomu. Wymiary zdjęć wysłano na adresy mailowe grup

*** 

 

UWAGA III rok


Zgodnie z harmonogramem roku 25 maja 2013 mija ostateczny termin składania prac dyplomowych. 
W dniach 25 maja – 31 maja prof. Kuźniak recenzuje prace i odsyła oceny 1 czerwca 2013 roku.

***

Uwaga III rok

I termin egzaminu licencjackiego - 
26 czerwca (środa) w godzinach 10.00 – 12.00

 
W pierwszym terminie egzamin licencjacki zostanie przeprowadzony w siedzibie NKJO w Rybniku przez Komisję Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Przewodniczący Komisji – prof. UW Marek Kuźniak
 
 II termin egzaminu licencjackiego (poprawa) –
11 września (środa) w godzinach 10.00 – 12.30
 
 W drugim terminie egzamin licencjacki odbywa się we Wrocławiu – Uniwersytet Wrocławski  

 

***

 

LICENCJAT 2012   
Literatura amerykańska i wstęp do literaturoznawstwa – zdawalność 100%
Metodyka i językoznawstwo stosowane – 
zdawalność 91% 
Gratulujemy tytułu licencjackiego Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

***

 

UWAGA
ROK AKADEMICKI 2012/2013

Pierwsze zajęcia dla wszystkich słuchaczy odbędą się
5 października 2012r., od godz. 15.00

 

***


UWAGA
PLANY ZAJĘĆ 2012/2013

W zakładce PLANY ZAJĘĆ znajdują się:

plan dla systemu dziennego na środy i czwartki
plan dla systemu dziennego na piątki

plan dla systemu zaocznego na piątki
plan dla systemu zaocznego na soboty

 

***


UWAGA
HARMONOGRAM ROKU 2012/2013

W zakładce PLANY ZAJĘĆ znajduje się:

harmonogram roku akademickiego 2012/2013 dla systemu dziennego
harmonogram roku akademickiego 2012/2012 dla systemu zaocznego

 

***

 

UWAGA  ROK I

Indeksy i legitymacje dla roku I będą rozdane po spotkaniu informacyjnym w dniu
5 października 2012r.

***

 

UWAGA
STAROSTOWIE  GRUP  II i III roku


Starostowie grup roku II i III roku proszeni są o złożenie list słuchaczy, dla których przygotować aktualne zaświadczenia o toku studiów do 19.10.2012r. Zaświadczenia będzie można odebrać dzień po złożeniu listy w sekretariacie.

Proszę również złożyć legitymacje do przedłużenia ich ważności do 30.10.2012 roku.
Dotyczy roku II i III.

***

 

HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ – wrzesień 2012
 
Pobierz 
 

***
 
Wolontariat w Jordanii

Dowiedz się więcej….

 

***
 
Asystenci osób niepełnosprawnych 
a Polish NGO is looking for contacts with centres and organizations in Belgium and Danemark which provide an assistance service for disabled people. They are interested in support at home and when a disabled person needs help to go to the doctor, theatre etc. The contact with institutions making trainings of assistance would be appreciated too. If you have any suggestions, please contact me.
 
Best wishes,
Hanna Pasterny
konsultantka ds. osób niepełnosprawnych
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul.
J. F. Białych 7, 44-200 Rybnik
tel.: 32 739-55-12 wew.104; fax: wew. 106
 
 ***
 

Szanowni Państwo,
5 grudnia 2012 roku w Warszawie odbędzie się egzamin do pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych, który jest organizowany w ramach The Young Professionals Programme (YPP) . Do udziału w tegorocznej edycji egzaminu zaproszeni są obywatele Polski, którzy do końca bieżącego roku nie przekroczą 33 roku życia i posiadają przynajmniej dyplom licencjata. Osoby przystępujące do egzaminu mają do wyboru jedną z następujących dziedzin: architektura, ekonomia, produkcja radiowa, sprawy polityczne, sprawy społeczne oraz technologia informatyczna . Do wzięcia udziału w egzaminie zapraszamy młodych, dynamicznych absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych działalnością ONZ i jej agend wyspecjalizowanych. Aplikacje należy złożyć w okresie od 13 lipca do 12 września 2012 r. do północy czasu nowojorskiego.

 

***


Studium Tłumaczy Przysięgłych „LEGIS”

Zapraszamy do STP „LEGIS” pod nadzorem merytorycznym Ministerstwa Sprawiedliwości
Wszelkie informacje uzyskasz na stronie:
 
 
www.tlumaczeniaprzysiegle.edu.pl
 

***


LICENCJAT 2012   
Postępowanie po egzaminie dla Absolwentów – pobierz informację 

 

***

 

Zaproszenia dla anglistów i germanistów na  Dni otwarte w Pierwszym w Polsce STP Legis pod nadzorem merytorycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
Spotkanie poprowadzi kierownik STP,  członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Tłumacza Przysięgłego – prof.  Marek Kuźniak, 15 maja 2012r. godz. 17.00, w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rybniku, ul. Rudzka 13c, budynek B, pietro III, sala 3.7.

  
Temat: Projekt STP Legis. W jakim celu? Dla kogo? Dlaczego w Rybniku?
 

Zapraszamy.

 

***

UWAGA I,  II  i III  rok
system dzienny i zaoczny

W sobotę  12 maja 2012r., starostowie grup proszeni są o odebranie kart okresowych osiągnięć do wpisów zaliczeń i egzaminów.

 ***

UWAGA II ROK 
KULTURA STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
system dzienny i zaoczny

1 czerwca 2012 roku o godz. 17.00 - zaliczenie pisemne z Kultury Stanów Zjednoczonych, sala. 3.7

Do zaliczenia podchodzą wszyscy, którzy wykonali cząstkowe testy ćwiczeniowe na platformie.  Do  30 maja 2012 zostanie wysłana lista osób dopuszczonych do zaliczenia.  Kurs na platformie aktywny jest do 25 maja 2012r.

Termin egzaminu – według harmonogramu egzaminów  ze stycznia 2012r.

 ***

 UWAGA I ROK 
HISTORIA  WIELKIEJ  BRYTANII 
system dzienny i zaoczny


1 czerwca 2012 roku o godz. 18.15 - zaliczenie pisemne z  Historii Wielkiej Brytanii,  sala: 3.7

Do zaliczenia podchodzą wszyscy, którzy wykonali cząstkowe testy ćwiczeniowe na platformie.  Do  30 maja 2012 zostanie wysłana lista osób dopuszczonych do zaliczenia.  Kurs na platformie aktywny jest do 25 maja 2012r.

Termin egzaminu – według harmonogramu egzaminów  ze stycznia 2012r.

a

UWAGA

Zmiany planów w związku z Juwenaliami.

PLAN

 

***

UWAGA III ROK

system dzienny i zaoczny

 

Egzamin ustny z PNJA odbędzie się w sobotę 14 kwietnia o godz. 14.00

***

UWAGA III ROK

system dzienny i zaoczny

 

Egzamin poprawkowy z PNJA odbędzie się w sobotę 14 kwietnia o godz. 11.00

***

UWAGA III ROK

system dzienny i zaoczny

 

Wyniki z Egzaminu PNJA zostaną udostępnione w środę 11 kwietnia 2012r.

***

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW 2011/2012

Pobierz

 

***

 

UWAGA I i II ROK
Poprawa testów ze slownictwa biznesowego odbędzie się:
dla systemu dziennego – 7 marca 2012 – godz. 13.15 do 14.45
dla systemu zaocznego rok  I – 2 marca 2012 – godz. 19.10
dla systemu zaocznego rok II – 9 marca 2012 – godz. 16.40

***


UWAGA
STAROSTOWIE GRUP


Starostowie grup roku I i II proszeni są o złożenie list słuchaczy, dla których przygotować aktualne zaświadczenia o toku studiów. Zaświadczenia będzie można odebrać dzień po złożeniu listy w sekretariacie. Proszę również złożyć legitymacje do przedłużenia ich ważności do 30.10.2012 roku.

***


UWAGA III ROK

Proszę odebrać zaświadczenia o ukończeniu V semestru i statucie słuchacza VI semestru studiów. Zaświadczenia konieczne są do przedłożenia we wniosku kierownym do Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaświadczenia można odbierać od 24 lutego w sekretariacie Kolegium. Proszę również złożyć legitymacje do przedłużenia ich ważności do 30.10.2012 roku.

 

***

UWAGA III ROK
Proszę&nbspodebrać rozliczenie opłat czesnego na dzień 20 lutego 2012, przygotowane dla całego naboru 2009, systemu dziennego i zaocznego.

 

***

 

ZAPROSZENIE

Chcesz zmienić swoje lekcje angielskiego w niezwykłą przygodę?Szukasz rzetelnych informacji o sprawdzianie 6-klasisty i pomysłów na lekcje zgodne z nową podstawą programową dla klas 4-6? Już dziś zarejestruj się na bezpłatną konferencję metodyczną dla nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych!
Obejrzyj wideo-zaproszenie
7 lutego, wtorek NKJO Rybnik ul. Rudzka 13c 

***

 

UWAGA PLATFORMA 

W dniach 24.01.2012 – 29.01.2012 platforma może działać z błędami lub w ogóle. Za utrudnienia przepraszamy. Aktywność testów ze Wstępu do literaturoznawstwa będzie przedłużona do 5 lutego 2012.

***


UWAGA III ROK - EGZAMIN 
Egzamin kończący 3-letni cykl kształcenia z języka hiszpańskigo i niemieckiego – 27.01.2012r.,  od godziny 15.00

***


UWAGA I i II ROK

Poprawa testów ze slownictwa biznesowego (test 1 i test 2) odbedzie sie 16 grudnia 2011r., o godz. 14.00. Poprawa przeznaczona jest dla osób, które nie pisaly testów badz nie ich zaliczyly.

 

***


UWAGA I i II ROK

Przykladowy test z egzaminu PNJA na platformie. Prosze zapoznac sie z materialem.

 

***

UWAGA III ROK 

Po książki w wersji elektronicznej, do egzaminu licencjackiego z metodyki i językoznawstwa,  proszę zgłaszać się do sekretariatu ze swoim pendrivem lub wypożyczyć płytkę z książkami. Płyty czekają na Państwa w sekretariacie.

 

***

 

UWAGA ZMIANA HARMONOGRAMU 
Zmieniono Harmonogram Roku w części dotyczącej praktyk pedagogicznych.

 

***

 

UWAGA  I i II rok

Wyjątkowo zajęcia z  TŁUMACZEŃ PRZYSIĘGŁYCH w dniu 13.10.2011r., odbędą się od 13.30 trwać będą 3 x 45 minut. Pozostałe zajęcia zgodnie z planem zajęć.

 

***

 

UWAGA III ROK
LEKTORAT J. HISZPAŃSKIEGO 
Pierwszy lektorat z języka hiszpańskiego odbędzie się 14 października. 
Na odpracowanie w późniejszym terminie 3 godzin z 7.10.2012 wykładowca umówi się z Państwem na pierwszych zajęciach. 
 

***

 

UWAGA 
WIZYTA OPIEKUNA
 NAUKOWO – DYDAKTYCZNEGO UW
 
Opiekun z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Marek Kuźniak będzie w siedzibie Kolegium  
12 października 2011r., o godz. 10.00
Dyżur dla osób zainteresowanych rozmową z opiekunem – sala 3.14

 

***


UWAGA 
ROK AKADEMICKI 2011/2012

Pierwsze zajęcia dla wszystkich słuchaczy odbędą się 
7 października 2011r., od godz. 15.00

 

***


UWAGA 
PLANY ZAJĘĆ 2011/2012

W zakładce PLANY ZAJĘĆ  znajdują się:

plan dla systemu dziennego na środy i czwartki
plan dla systemu dziennego na piątki

plan dla systemu zaocznego na piątki
plan dla systemu zaocznego na soboty

 

***

 

UWAGA
HARMONOGRAM ROKU 2011/2012

W zakładce PLANY ZAJĘĆ  znajduje się:

harmonogram roku akademickiego 2011/2012  dla systemu dziennego
harmonogram roku akademickiego 2011/2012  dla systemu zaocznego

 

***

 

UWAGA 
STAROSTOWIE GRUP


Starostowie grup roku II i III proszeni są o złożenie list słuchaczy, dla których przygotować aktualne zaświadczenia o toku studiów. Zaświadczenia będzie można odebrać dzień po złożeniu listy 
w sekretariacie.

 

*** 

 

UWAGA 
STAROSTOWIE GRUP

Starostowie roku II i III proszeni są o złożenie legitymacji  wszystkich osób z grupy do przedłużenia ich ważności w piątek 21 października 2011r., od godziny 15.00 do 17.00.

Legitymacje będzie można odebrać tego samego dnia od godziny 19.00

 

*** 

 

UWAGA ROK I

Indeksy i legitymacje dla roku I będą rozdane po spotkaniu informacyjnym w dniu 7 października 2011r.

 

**************************************************************************************************

 

UWAGA II ROK

Poprawa zaliczenia z Historii Literatury Amerykańskiej 

system dzienny i zaoczny

9 września godz. 17.00

***


UWAGA I i II rok

Poprawa egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego 
system dzienny i zaoczny

9 września od godz. 15.00

Egzamin z czwartego komponentu – Mówienia – dla osób, które zaliczą wszystkie trzy wcześniejsze komponenty (Pisanie, Czytanie oraz Gramatykę praktyczną) odbędzie się w piątek 9.09.2011r., 
o godz.17.30.

 

***

 

UWAGA I i II ROK SŁOWNICTWO 
II poprawa zaliczenia ze SŁOWNICTWA  odbędzie się w piątek 16 września o godz. 14.30

 

***

 

UWAGA WRZEŚNIOWE OBRONY

Wrześniowe obrony prac dyplomowych odbędą się w poniedziałek 5 września o godz. 10.00

 

***

 

UWAGA ABSOLWENCI 2011

Dyplomy ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rybniku, wraz z suplementami, odpisami do akt oraz tłumaczeniem przysięgłym na język angielki, będzie można odbierać w sekretariacie Kolegium od piątku, 8 lipca 2011r. od godziny 14.00.

Dyplomy licencjackie Uniwersytetu Wrocławskiego będą do odbioru pod koniec sierpnia 2011r.,  we Wrocławiu, Plac Nankiera 15.

Zaświadczenia o zdanym egzaminie licencjackim można odbierać w dziekanacie Uniwersytetu Wrocławskiego po ogłoszeniu wyników.

 

***

Licencjat 2012

I termin egzaminu licencjackiego

06 lipca (środa) w godzinach od 10:00 do 12:00

Egzamin Licencjacki przeprowadzony przez Komisję Uniwersytetu Wrocławskiego w siedzibie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rybniku

Przewodniczący Komisji – dr hab.Marek Kuźniak

 

II termin egzaminu licencjackiego

14 września (środa) w godzinach od 10:00 do 12:30

Egzamin odbędzie się w siedzibie IFA Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

***

 

UWAGA EGZAMIN – ROK IIII – OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH

Miejsce:  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

13 czerwca godz.  9.00 – grupa I

15 czerwca godz.13.00 – grupa II

Listy z podziałem na grupy zostały Państwu wysłane na adres seminaryjny

 

***

UWAGA I ROK

Egzamin z Historii Wielkiej Brytanii dla roku I - system zaoczny – 2.09.2011r., godz.14.00

 

Terminy egzaminu poprawkowego z Historii Wielkiej Brytanii – system dzienny i zaoczny:
9 września 2011r., godz. 14.00 - I poprawa 
16 września 2011r., godz. 14.00 - II poprawa 

 

***
UWAGA I ROK

Egzamin z Kultury Wielkiej Brytanii dla roku I - system zaoczny – 16.09.2011r., godz.18.00

 

Terminy egzaminu poprawkowego z Historii Wielkiej Brytanii 
23 września 2011r.. godz. 14.30  - I poprawa


***
UWAGA I oraz II ROK

Termin oddania prac zaliczeniowych z Fonetyki praktycznej mija 2 września 2011r.


***
UWAGA II ROK

Zaliczenie z Historii Literatury Amerykańskiej 

system dzienny i zaoczny

2 września godz. 14.00

Egzamin z  Historii Literatury Amerykańskiej
system dzienny i zaoczny

16 września – godz. 18.00

 

***
UWAGA II ROK 
system zaoczny

Termin oddania prac zaliczeniowych z Językoznawstwa  stosowanego mija 2 września 2011r.

 

Egzamin z Językoznawstwa  stosowanego

23 września godz. 15.00

 

*** 

UWAGA PNJA POPRAWY dla I i II roku

I POPRAWA egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego dla I i II roku (system dzienny i zaoczny) odbędzie się wpiątek 2 września 2011 roku o godzinie 15.00

I POPRAWA egzamin PNJA z czwartego komponentu – Mówienia – dla osób, które 2.09.2011r., zaliczą Pisanie (co najmniej 60%), Czytanie (co najmniej 60%) oraz Gramatykę praktyczną (co najmniej 60%) obędzie się w piątek 9.09.2011r., o godz.15.00

II POPRAWA egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego dla I i II roku (system dzienny i zaoczny) odbędzie się wpiątek 9 września 2011 roku o godzinie 15.00

II POPRAWA egzaminu PNJA z czwartego komponentu – Mówienia – dla osób, które 9.09.2011r., zaliczą Pisanie (co najmniej 60%), Czytanie (co najmniej 60%) oraz Gramatykę praktyczną (co najmniej 60%) obędzie się w piątek 9.09.2011r., o godz.16.30

Ewentualny egzamin komisyjny z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego dla I i II roku (system dzienny i zaoczny) odbędzie się w piątek 16 września 2011 roku o godzinie 15.00

 

**************************************************************************************

UWAGA EGZAMIN – ROK IIII – LEKTORATY JĘZYKÓW OBCYCH

Miejsce:  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

20.05.2011r., godz. 15.00 –  system dzienny i zaoczny

 

***

UWAGA EGZAMIN – ROK I - KULTURA WIELKIEJ BRYTANII

Miejsce:  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

17.06.2011r., godz. 15.00 –  system dzienny

***

UWAGA EGZAMIN – ROK I -  HISTORIA  WIELKIEJ BRYTANII

Miejsce:  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

10.06.2011r., godz. 15.00 –  system dzienny

***

UWAGA EGZAMIN – ROK II -  HISTORIA  STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Miejsce:  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

03.06.2011r., godz. 16.00 –  system dzienny i system zaoczny

***

UWAGA EGZAMIN – ROK III -  ITN Nauczyciele 
HISTORIA LITRATURY WIELKIEJ BRYTANII 

Miejsce:  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

10.06.2011r., godz. 16.00

***

 

UWAGA EGZAMIN – ROK III -  ITN Nauczyciele 
HISTORIA STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

Miejsce:  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

03.06.2011r., godz. 16.00

 

***

UWAGA EGZAMIN – ROK III
GRAMATYKA OPISOWA

Miejsce:  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

20.05.2011r. – system zaoczny – godzina do uzgodnienia

 

***


UWAGA I i II ROK – ZALICZENIE – FONETYKA PRAKTYCZNA

Miejsce:  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

02.09.2011r., godz. 10.00 – 18.00  system dzienny i zaoczny

 

***

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
Wydawnictwo Pearson Longman oraz  NKJO w Rybniku zapraszają nauczycieli szkół gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na szkolenie metodyczne w Rybniku w dniu 8 kwietnia 2011 roku  siedzibie NKJO.
Wejdż....

 

***

 

ZAPROSZENIE

Zapraszamy Słuchaczy Nauczycielsiego Kolegium Języków Obcych na spotkanie z Panem  C. Douglas`em Ades, Sekretarzem Rady Dyrektorow Polsko – Amerkańskiej Fundacji Wolności, native speakera, który w dniu 1 kwietnia od godziny 12.30  przeprowadzi dla Państwa zajęcia z kultury Stanów Zjednoczonych.

Gościć będziemy również młodzież z zaprzyjaźnionych szkół na spotkaniu od godziny 10.30

 

***

 

UWAGA EGZAMIN – KULTURA STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
Miejsce:  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 25.03.2011r., godz. 16.40 – system zaoczny i system dzienny

 

***

UWAGA II rok 
Zaliczenie z Historii Literatury Amerykańskiej 
Zaliczenie będzie średnim wynikiem uzyskanym z 2 testów zaliczeniowych.
system dzienny i zaoczny

1 test - 10 czerwca godz. 15.00
2 test - 17 czerwca godz.15.00

wpisy – 1 lipca 2011r. 
Informacja dostępna w forum na kursie z przedmiotu

***

Egzamin z  Historii Literatury Amerykańskiej
system dzienny i zaoczny

12 września – godz. 17.00

wpisy – 19 września 2011r. Informacja dostępna w forum na kursie z przedmiotu

***

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Wydawnictwo Pearson Longman oraz  NKJO w Rybniku zapraszają nauczycieli szkół podstawowych na konferencję metodyczną w Rybniku

Wejdż....

 

***

 

UWAGA ZALICZENIE POPRAWKOWE I – KULTURA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Miejsce:  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

12.03.2011r., godz. 11.10 – 11.40 system zaoczny
11.03.2011r., godz. 16.40 – 17.10 system dzienny

 

***

 

UWAGA III ROK - EGZAMIN Z LEKTORATU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Miejsce:  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

20.05.2011r., godz. 16.45 - system dzienny i zaoczny

***

 

 

UWAGA EGZAMIN

Egzamin licencjacki 2011 – 6 lipca (środa) od godz.10.00 do 12.00
Egzamin odbywa się w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rybniku.
Przewodniczący komisji – dr hab. Marek Kuźniak

Informator 2011 IFA został wysłany na maila grup seminaryjnych.

***


UWAGA ZALICZENIE
LITERATURA AMERYKAŃSKA

1 test zaliczeniowy – 12.12.2010 do lekcji   1 – 20 godz.20.30
2 test zaliczeniowy – 9.01.2010 do lekcji   21 – 40 godz.20.30
3 test zaliczeniowy – 16.01.2010 do lekcji 41 – 60 godz.20.30


***

 

UWAGA EGZAMIN
LITERATURA AMERYKAŃSKA

Egzamin – 25 lutego – lekcje 1 – 60 - godz.18.00

system dzienny
system zaoczny
miejsce – NKJO Rybnik


***

UWAGA

Zaliczenie semestru I z Historii Stanów Zjednoczonych odbędzie się 25 lutego 2011r., godz. 16.00
Forma zaliczenia – test wielokrotnego wyboru
Miejsce NKJO Rybnik
system dzienny oraz system zaoczny

Zaliczenia poprawkowe:
04 marca 2011r. godz. 16.00 - I poprawa
11 marca 2011r. godz. 16.00 - II poprawa
18 marca 2011r. godz. 16.00 - ewentualne zaliczenie komisyjne

***

 

UWAGA ZALICZENIE

Historia Stanów Zjednoczonych – zaliczenie semesteru II
system dzienny
system zaoczny

6 maja 2011r. godz. 16.40 – lekcje 1 – 60

Zaliczenia poprawkowe: - system zaoczny
18 maja 2011r., godz. 11.00  - I poprawa
25 maja 2011r.. godz. 11.00 - II poprawa 
 27 maja 2011r. godz. 16.40 – ewentualne zaliczenie komisyjne

Zaliczenia poprawkowe: - system zaoczny

14 maja 2011r., godz. 11.10  - I poprawa
21 maja 2011r.. godz. 11.10 - II poprawa 
 27 maja 2011r. godz. 16.40 – ewentualne zaliczenie komisyjne


***UWAGA EGZAMIN

Historia Stanów Zjednoczonych – EGZAMIN
system dzienny
system zaoczny

3 czerwca 2011r. godz. 16.00


***

UWAGA EGZAMIN USTNY
PSYCHOLOGIA

21.01.2011 – system dzienny godz.  9.30
21.01.2011 – system zaoczny godz.16.00

Forma: test pisemny


***

UWAGA EGZAMIN
HISTORIA LITERATURY WIELKIEJ BRYTANII

24.01.2011 – godz.18.00 – 60 minut
system dzienny z systemem zaocznym


***


UWAGA ZALICZENIE i EGZAMIN
HIGIENA I EMISJA GŁOSU – Grupa ITN Nauczyciele

Test zaliczeniowy – 04.02.2011 – godz.15.00. sala 3.15

Egzamin – 25 lutego – godz. 15.00 sala 3.15


***

UWAGA EGZAMIN USTNY
HIGIENA I EMISJA GŁOSU

26.01.2011 – system dzienny godz.10.30
04.02.2011 – system zaoczny godz.15.00

23.02.2011 –  I poprawa zaliczenia - system dzienny godz.10.30
28.02.2011 – II poprawa zaliczenia - system dzienny godz.10.30
24.03.2011 -  ewentualne zaliczenie komisyjne – system dzienny - 15.00 

25.02.2011 –  I poprawa zaliczenia - system zaoczny godz.15.00
04.03.2011 – II poprawa zaliczenia - system zaoczny godz.15.00
24.03.2011 -  ewentualne zaliczenie komisyjne – system zaoczny - 15.00 

 

***

UWAGA

Egzamin z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego dla III roku (system dzienny i zaoczny) odbędzie się w piątek 27 maja 2011 roku o godzinie 15.00

Egzamin PNJA z czwartego komponentu – Mówienia – dla osób, które 27.05.2011r., zaliczą Pisanie (co najmniej 60%), Czytanie (co najmniej 60%) oraz Gramatykę praktyczną (co najmniej 60%) obędzie się w sobotę 28.05.2011r., o godz.10.00

I POPRAWA egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego dla III roku (system dzienny i zaoczny) odbędzie się w piątek 3 czerwca 2011 roku o godzinie 15.00

I POPRAWA egzamin PNJA z czwartego komponentu – Mówienia – dla osób, które 3.06.2011r., zaliczą Pisanie (co najmniej 60%), Czytanie (co najmniej 60%) oraz Gramatykę praktyczną (co najmniej 60%) obędzie się w piątek 3.06.2011r., o godz.18.00

II POPRAWA egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego dla III roku (system dzienny i zaoczny) odbędzie się w piątek 10 czerwca 2011 roku o godzinie 15.00

II POPRAWA egzaminu PNJA z czwartego komponentu – Mówienia – dla osób, które 10.06.2011r., zaliczą Pisanie (co najmniej 60%), Czytanie (co najmniej 60%) oraz Gramatykę praktyczną (co najmniej 60%) obędzie się w piątek 10.06.2011r., o godz.18.00

Ewentualny egzamin komisyjny z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego dla III roku (system dzienny i zaoczny) odbędzie się w piątek 17 czerwca 2011 roku o godzinie 15.00

Ewentualny egzamin komiyjny z PNJA z czwartego komponentu – Mówienia – dla osób, które 17.06.2011r., zaliczą Pisanie (co najmniej 60%), Czytanie (co najmniej 60%) oraz Gramatykę praktyczną(co najmniej 60%) obędzie się w piątek 17.06.2011r., o godz.16.00


***UWAGA

Egzamin z
Praktycznej Nauki Języka Angielskiego dla I i II  roku (system dzienny i zaoczny) odbędzie się w piątek 24 czerwca 2011 roku o godzinie 15.00

Egzamin PNJA z czwartego komponentu – Mówienia – dla osób, które 24.06.2011r., zaliczą Pisanie (co najmniej 60%), Czytanie (co najmniej 60%) oraz Gramatykę praktyczną (co najmniej 60%) obędzie się w sobotę 1.07.2011r., o godz.10.00

I POPRAWA egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego dla I i II roku (system dzienny i zaoczny) odbędzie się w piątek 2 września 2011 roku o godzinie 15.00

I POPRAWA egzamin PNJA z czwartego komponentu – Mówienia – dla osób, które 2.09.2011r., zaliczą Pisanie (co najmniej 60%), Czytanie (co najmniej 60%) oraz Gramatykę praktyczną (co najmniej 60%) obędzie się w piątek 2.09.2011r., o godz.18.00

II POPRAWA egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego dla I i II roku (system dzienny i zaoczny) odbędzie się w piątek 9 września 2011 roku o godzinie 15.00

II POPRAWA egzaminu PNJA z czwartego komponentu – Mówienia – dla osób, które 9.09.2011r., zaliczą Pisanie (co najmniej 60%), Czytanie (co najmniej 60%) oraz Gramatykę praktyczną (co najmniej 60%) obędzie się w piątek 9.09.2011r., o godz.17.00

Ewentualny egzamin komisyjny z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego dla Ii II roku (system dzienny i zaoczny) odbędzie się w piątek 16 września 2011 roku o godzinie 15.00

Ewentualny egzamin komiyjny z PNJA z czwartego komponentu – Mówienia – dla osób, które 16.09.2011r., zaliczą Pisanie (co najmniej 60%), Czytanie (co najmniej 60%) oraz Gramatykę praktyczną(co najmniej 60%) obędzie się w piątek 16.09.2011r., o godz.16.00


***

 

UWAGA

Egzamin z Historii Wielkiej Brytanii dla roku I (system dzienny i zaoczny) odbędzie się na platformie 4 września 2011r.,o godzinie 19.00 - test pisemny wielokrotnego wyboru umieszczony na platformie.

Terminy egzaminu poprawkowego z Historii Wielkiej Brytanii:
11 września 2011r., godz. 19.00 - I poprawa
18 września 2011r., godz. 19.00 - II poprawa
25 września 2011r.. godz. 19.00  - ewentualny egzamin komisyjny


***

 

UWAGA

Egzamin z Kultury Wielkiej Brytanii dla roku Isystem dzienny odbędzie się 2 września 2011r.,o godzinie 12.00 – egzamin ustny – sala 3.8

Terminy egzaminu poprawkowego, ustnego, z Kultury Wielkiej Brytanii:
  9 września 2011r., godz. 13.00 - I poprawa
16 września 2011r., godz. 13.00 - II poprawa
23 września 2011r.. godz. 13.00  - ewentualny egzamin komisyjny

Egzamin z Kultury Wielkiej Brytanii dla roku Isystem zaoczny odbędzie się  9 września 2011r.,o godzinie 14.00 – egzamin ustny – sala 3.8

Terminy egzaminu poprawkowego, ustnego, z Kultury Wielkiej Brytanii:
16 września 2011r., godz. 14.00 - I poprawa
23 września 2011r., godz. 14.00 - II poprawa
26 września 2011r.. godz. 14.00  - ewentualny egzamin komisyjny

***

UWAGA II ROK

Egzamin – KOMPUER JAKO NARZĘDZIE
system dzienny i zaoczny

5 marca 2011r. 
 I poprawa egzaminu – 23 marca
II poprawa egzaminu – 25 marca
ewentualny egzamin komisyjny – 26 marca

 ***

STUDENCI NIEWIDOMI z NKJO oraz z Uczelni Partnerskich

Szanowni Studenci, proszę zalogować się na platformę i zapisać na Kurs: Historia Wielkiej Brytanii – dla studentów niewidomych. 

Administrator platformy jest do Państwa dyspozycji codziennie pod numerem GG oraz telefonem. Na Państwa prywatne maile został wysłany numer telefonu Administratora.

Kurs podzielony jest na 60 jednostek lekcyjnych. Znajdziecie tam Państwo dokumenty w Wodzie, nagrania wykładów, lekcji historii interaktywnych, nagrania w MP3, możliwość łaczy z wykładowcą w czasie rzeczywistym. 

***

UWAGA 
Wszystkie ewentualne zmiany planu wysyłane są na Państwa maile grupowe. 

***

UWAGA 
Od 30 listopada rozpoczynają się kolokwia na platformie. Proszę śledzić swoje grupowe adresy e-mail. Przypomnienie oraz  informacje o konkretnych zaliczeniach będą pojawiać się właśnie na Państwa mailach grupowych.

***

 

ABSOLWENCI 2010

Absolwentów 2010 zainteresowanych bezpłatnym kursem: Językoznawstwo stosowane – przygotowanie do egzaminu licencjackiego – zapraszamy na zajęcia, jako wolnych słuchaczy.  zgodnie z planem.

***

UWAGA 
12 października 2010 roku o godz. 17.30  spotkanie z opiekunem naukowo – dydaktycznym z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego – dr hab. Markiem Kuźniakiem dla roku III. 
Wszyscy inni zainteresowani spotkaniem – mile widziani. 
  
UWAGA 
Po książki w wersji elektronicznej proszę zgłaszać się do sekretariatu ze swoim pendrivem. 
  
UWAGA 
Proszę ściągnąć z grupowym kont lub z zakładki "PLANY" aktualne plany zajęć (uległy zmianie w sobotę  9 pażdziernika).

***

OGŁOSZENIE

24 września godz. 17.00 - zebranie Rady Programowej dot. nowego roku akademickiego 2010/2011.

***

UWAGA III rok

Wszyscy Studenci/Słuchacze naboru 2008 systemu zaocznego zostaną podzieleni na dwie grupy według przydziału Promotorów. 

***

UWAGA ABSOLWENCI 2010

10 września godz.16.30 - wrześniowe obrony prac dyplomowych.

***

UWAGA ABSOLWENCI 2010

13 września 2010 roku - poprawkowy egzamin licencjacki na Uniwersytecie Wrocławskim

***

UWAGA I, II, III rok

Plany zajęć na nowy rok akademicki dostępne będą na stronie internetowej od 24 września 2010 roku. Regularne zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się:

dla systemu dziennego - od 4 października 2010 roku
dla systemu zaocznego - od 8 października 2010 roku

***

UWAGA I, II, III rok

Na stronie dostępny jest Harmonogram Roku Akademickiego/Szkolnego 2010/2011.

***


UWAGA II i III rok

W sekretariacie można odbierać komplety dokumentów na praktyki pedagogiczne.

***

UWAGA I rok

Od 1 października 2010 roku proszę logować się na platformę NKJO. 
Każdy Student/Słuchacz  musi podjąć próbę samodzielnego zalogowania się podając: adres e-mail, hasło – pierwsza litera duża, potem małe, następnie liczba i na koniec znak specjalny – na przykład „Mateuszcz2010$”. Jeżeli ktoś będzie miał problemy z zalogowaniem proszony jest o kontakt z Administratorem Platformy - GG 2612281.

Proszę o podpisywanie się tylko i wyłącznie prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Tylko na tej podstawie zostanie Państwu aktywowane konto. Maile i nazwiska typu: 
czekoladka99@amorki.pl;  gwiazdeczka88@buziaczek.pl  zostaną automatycznie odrzucone przez Administratora.
[maile przykładowe, według schematu często się powtarzającego; zgodność z jakimkolwiek adresem mailowym przypadkowa]

***

UWAGA I rok

Na platformie, po zalogowaniu, znajdziecie Państwo: Regulamin Kształcenia, Regulamin Płatności, Regulamin Indywidualnego Toku Nauki, Regulamin Praktyk Pedagogicznych, Regulamin Pracownii Komputerowej, Harmonogram roku akademickiego/szkolnego 2010/2011.

***

UWAGA I rok 

Od 1 października 2010r.  - po zalogowaniu, proszę zapisać się na Kurs "Kultura Wielkiej Brytanii".  Znajdziecie tam Państwo treści programowe 20 lekcji, terminy i formę zaliczeń, terminy i formę egzaminów, terminy zaliczeń poprawkowych oraz egzaminów poprawkowych. 

***

UWAGA I rok 
Od 1 października 2010r.  - po zalogowaniu, proszę zapisać się na Kurs "Historia Wielkiej Brytanii".  Znajdziecie tam Państwo treści programowe 60 lekcji, terminy i formę zaliczeń, terminy i formę egzaminów, terminy zaliczeń poprawkowych oraz egzaminów poprawkowych.

***

UWAGA III rok 
Po zalogowaniu się na Przykładowe Tematy Prac Dyplomowych, proszę zapoznać się 
z ponad 300 tematami prac dyplomowych. Następnie proszę wybrać dla siebie temat spośród zaproponowanych lub uzgodnić z Promotorem swój własny. Promotor zobowiązany jest przedłożyć na Uniwersytecie Wrocławskim wybrane przez Państwa tematy do 31 pażdziernika 2010 roku.Wgląd do Przykładowych Tematów Prac Dyplomowych macie Państwo od 1.10.2010 do 31.03.2011r. Po 31.03.2011r. tematy nie będą aktywne.

***

ZAPOSZENIE

Uroczyste zakończenie trzyletnich studiów licencjackich wraz z wręczeniem dyplomów ukończenia studiów dla Studentów III roku, nabór 2007 - 17 lipca o godz. 16.00

***

Słuchacze III roku

Egzamin licencjacki odbędzie się 05 lipca 2010r. (poniedziałek) o godz. 10.00 przed komisją z UW

***

UWAGA

Warsztaty:   Z Niewidzeniem za Pan Brat – odbędą się 18 czerwca (piątek) od godziny 13.00 do godziny 16.00.  Zapraszamy.

***

UWAGA

Egzamin z Lektoratów (j.niemiecki, j.francuski, j. włoski, j. hiszpański) dla roku III odbędzie się
w piątek, 4 czerwca  2010r. , o godz. 18.00

Godzinę egzaminu zmieniono ze względu na odbywający się egzamin poprawkowy z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego dla roku  trzeciego.

***

UWAGA

Pierwsza poprawa Egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego dla roku  trzeciego odbędzie się w piątek, 4 czerwca 2010 roku o godzinie 15.00.

5 czerwca (sobota) godz. 10.00 odbędzie się ostatnia część PNJA w części: “Mówienie”  - dla osób, które zaliczą część pisemną z PNJA 4 czerwca,  

5 lipca 2010r. 

Egzamin licencjacki dla III roku. Komisja Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Komisji - 
dr hab. Marek Kuźniak, dyrektor studiów niestacjonarnych Instytutu Filologii Angielskiej

***

UWAGA 

Egzamin wstępny na studia dla Kandydatów z tzw., „starą maturą” – 24 września 2010roku od godziny 17.00, budunek B,  piętro III. Szczegóły w sekretariacie Kolegium, budunek B,  piętro III, pokój 3.4.

POSŁUCHAJ

Posłuchaj o wizycie Marion Hersh w Polsce w  TV Katowice (od 15 minuty).

***

ZAPOSZENIE

Zapraszamy Słuchaczy  systemu dziennego na spotkanie z Douglas`em Ades ze Stanów Zjednoczonych na prezentację Kultury Stanów Zjednoczonych z Polsko - Amerkańskiej Fundacji Wolności, przedstawicielstwo w Polsce. Dyskusja o kulturze i miejscach w Stanach Zjednoczonych wartych zobaczenia odbędzie się 21 maja 2010 roku o godzinie 13.00 dla Sluchaczy NKJO
w Rybniku, natomiast zaproszeni goście spotkają się z Douglas`em o godzinie 11.00. 

***

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na spotkanie z profesor Marion Hersh, która pracuje na Wydziale Elektroniki
i Inżynierii Elektrycznej na Uniwersytecie Glasgow w Szkocji
. Obecnie prowadzi  badania dotyczące przemieszczania się osób niewidomych i słabowidzących. Ma poparcie ze strony Leverhulme Research Fellowship - Stypendium Naukowe Funduszu imienia Feverhulme`a
Spotkanie odbędzie się o godzinie 16.00

Pani Profesor opowie o technologiach dla niewidomych i niesłyszących, swoich projektach, badaniach, ich rezultatach.

Spotkanie będzie miało miejsce w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rybniku,28 kwietnia 2010 roku. Godzina zostanie podana po 20 kwietnia (zaproponowaliy Pani Profesor godziny popołudniowe).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o zapisanie się w sekretaricie Kolegium.

Posłuchaj o pierwszej wizycie Pani Profesor w Rybniku.

http://www.youtube.com/watch_popup?v=5vzipsCjiE4

***

 ZAPROSZENIE
W czwartek, 15 kwietnia 2010r., o godzi.17.00,  odbędzie się spotkanie z Jolantą Jaworowską - Jamruszkiewicz,  Autorką podręczników:   Kursy Szybkiego Czytania, Techniki Szybkiego Czytania, Chcę być Mistrzem Ortografii.

Szybkie czytanie to marzenie uczniów, studentów i wszystkich, którzy z racji wykonywanego zawodu muszą dużo czytać. Mnóstwo maili i notatek, sterty książek i dokumentów nie nastrają nas zbyt optymistycznie.  Jeżeli chcesz poznać tajniki szybkiego czytania spotkaj się z Autorką podręczników i ćwiczeń, które usprawnią Twoje czytanie.

Spotkanie będzie miało miejsce w Gimnazjum nr 4, na oś Księcia Władysława w Żorach. Wstęp bezpłatny. Gospodarzem zapraszającym Jolantę Jaworowską - Jamruszkiewicz  jest  trener  szybkiego czytania, który prowadzi kursy szybkiego czytania w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych - Zbigniew Krakowiak.

Zapraszamy.

 ***

 

 ZAPROSZENIE

16 kwietnia 2010 r. o godz. 13.30 zapraszamy studentów i nauczycieli na spotkanie z niewidomym filologiem romańskim - mgr Hanną Pasterny.
Niewidoma Hanna Pasterny wygrała dyktando zorganizowane przez Chrześcijański Ruch Samorządowy. Pożycza pisane brajlem książki z Paryża, Genewy i Brukseli. Uczy w szkole francuskiego. Wciąż ją gdzieś nosi. Pokonała pięćset osób i wygrała kino domowe. W grudniu listonosz przyniósł pismo od posła Jana Rzymełki z Platformy Obywatelskiej. Hania wzięła udział w konkursie "Interpelacja lepsza niż manifestacja". Nagrodą był staż w biurze poselskim. I tak kilka miesięcy temu rozpoczęła pracę dla posła PO Andrzeja Markowiaka.

Podczas spotkania będzie można poznać szczegóły wolontariatu europejskiego, chętni studenci
i osoby do 30 roku życia mogą wyjeżdzać na wolontariat europejski - jednostką wysyłającą jest stowarzyszenie CRIS, którego członkiem ds. Osób Niewidomych jest Hania Pasterny. Jako członek Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, walczy o udzwiękowienie autobusów.
Chcesz się dowiedzieć jak można pracować z niewidomymi? Jak niewidomy filolog prowadzi zajęcia? Jakie bariery musi pokonać osoba niedowidząca lub niewidoma jeżeli chce rozpocząć studia? Czego nie znajdziesz w pomocach naukowych dla niewidomych, których osoby widome nie doceniają? Przyjdź na zajęcia, które poprowadzi Hanna Pasterny.

Zapraszamy.

 ***


ZAPROSZENIE

26 marca 2010 r. o godz. 17.00 zapraszamy studentów i nauczycieli na prezentację wprowadzająca w tematykę Olimpiad specjalnych.  Celem szkolenia jest przedstawienie idei Olimpiad Specjalnych, wolontariatu na OS oraz stworzenie bazy wolontariuszy, którzy współpracowaliby z S.T. Czerwionka-Leszczyny Olimpiady Specjalne. Uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w prezentacji oraz materiały reklamowe Olimpiad Specjalnych (www.olimpiadyspecjalne.pl).

 ZAPROSZENIE dla Nauczycieli języka angielskiego

Cambridge University Press zaprasza na szkolenie metodyczne:
czwartek, 25 marca 2010r. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rybniku, ul. Rudzka 13c, budynek B.

 

12:30 - 13:30  - Szkolenie dla nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej:

 

Creativity with younger learners - storytelling, songs, word plays and more.
How can Primary Kid - Box help?


14:00 - 15:00  - Szkoleniedla nauczycieli gimnazjum

Effective Work in Multilevel Groups: English in Mind - based ideas 

Pobierz zaproszenie

***

 

ZAPROSZENIE dla Słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rybniku

Udział w bezpłatnych warsztatach w ramach Projektu Szkoła Milionerów Program transferu innowacji do biznesu- Innowatorzy jest właśnie dla Ciebie!


Rekrutacja na bezpłatny Trening przedsiębiorczość i PABA- Poland as a business area,

trwa do 7 marca 2010 roku.

Aby się zgłosić wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy wysłany do Państwa na grupowe adresy e-mail i odesłać na adres katowice.innowatorzy@inkubatory.pl

Jako uczestnik projektu masz szansę skorzystania ze szkoleń w zakresie kreowania pomysłów, doskonalenia biznesplanów oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla 40 najlepszych oferujemy coaching, mentoring, doradztwo proinnowacyjne, brokering finansowy oraz prowadzenie firmy w ramach bezpłatnej preinkubacji przez 8 miesięcy.

 

Wystarczy, że masz pomysł na biznes- dzięki temu projektowi dopracujemy go i uczynimy naprawdę innowacyjnym i konkurencyjnym na rynku.

 

Jeżeli zastanawiasz się jak napisać napisać dobry biznes plan a  brakuje Ci wsparcia ze strony doświadczonych specjalistów - zapraszamy!


****

 

ZAPROSZENIE

 

Na spotkanie metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz Słuchaczy Kolegium 12 marca 2010 r., piątek w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rybniku, ul. Rudzka 13c budynek B.

 

Konferencja metodyczna prowadzona jest we współpracy NKJO w Rybniku z Pearson Longman oraz WOM w Rybniku. Uczestnicy konferencji otrzymują: zestaw materiałów konferencyjnych, certyfikat uczestnictwa. "LOOK – lt is REAL LIFE"  elementary SB

 

Pobierz program konferencji.

 

****

 


SŁUCHACZE  III  ROKU

 

19 marca 2010 r. mija termin naboru na studia eksternistyczne Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie filologii angielskiej w roku akademickim 2009/2010.

 

Proszę odebrać z maila grupowego załącznikProdziekana ds. Dydaktyki Wydziału Filologicznego prof. UW dr hab. Marcina Cieńskiego ze szczegółową informacją dotyczącą studiów oraz procesu naboru oraz podanie o przyjęcie na studia - kwestionariusz.

 

W porozumieniu z dr Lubańską oraz dr hab. Kuźniakiem informujemy również Państwa, że istnieje możliwość aby komplety dokumentów wszystkich Słuchaczy NKJO w Rybniku złożyliw dziekanacie Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiciele Państwa grup. 


W razie dodatkowych pytań zapraszamy do sekretariatu kolegium.

 

 

****

 

 

 

ZAPROSZENIE

Osoby zainteresowane warsztatami - Mnemotechniki zapamiętywania na lekcji języka obcego - proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu Kolegium do 15 marca 2010 roku. Warsztaty odbędą się w kwietniu 2010 roku.

5 godzinne warsztaty dla Słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rybniku są bezpłatne.

Dla osób spoza NKJO zainteresowanych warsztatami  - koszt 50zł

 

 

 

****

 

 

ZAPROSZENIE

"Z niewidzeniem za Pan brat"

Zapraszamy na program trzygodzinnego warsztatu obejmująceg m.in. zagadnienia dotyczące:
-sposobów udzielania bezpośredniej pomocy osobom niewidomym i szczątkowo widzącym
-przybliżenia problemów z jakimi boryka się śodowisko osób niewidomych
-komunikacji  na linii niepełnosprawny/pełnosprawny
-wskazywania możliwości  zintegrowania umiejętności teoretycznych z praktycznymi osób niepełnosprawnych
-tyflologii.

W trakcie warsztatu  przedstawiony zostanie także nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, pomocniczy i  tyflotechniczny, a uczestnicy zapoznają się z  podstawami pisma Braille'a.

Szkolenie jest bezpłatne, a każdy słuchacz po ukończeniu otrzymuje mini poradnik "W służbie niewidomym" oraz zaśiadczenie o odbyciu szkolenia.

Osoby zainteresowane warsztatami proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu Kolegium do końca lutego 2010 roku. Warsztaty odbędą  się w kwietniu 2010 roku: osobno dla systemu dziennego, osobno dla systemu zaocznego.

 

****

 

 


ZAPROSZENIE

Niepubliczny Ośodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum w Rybniku we współpracy z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rybniku zaprasza na kurs doskonalący rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, który odbędzie się w dniach 22 - 23 marca 2010r:


M E T O D A   D O B R E G O   S T A R T U


Kurs poprowadzi śiatowej sławy wybitny znawca zagadnień związanych z rozwojem dziecka, dysleksją rozwojową, psychologią i pedagogiką, autorka wielu znanych publikacji, wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji:

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz 

Termin: 22-23 marca 2010r. 10 godzin
Cena:  220 zł (płatne przelewem do 1.03.2010r)
Miejsce kursu:
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rybniku, ul. Rudzka 13c, budynek B,  44 - 200 Rybnik
Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia kierować na adres e-mail:
asia_zawadzka@poczta.onet.pl
Pytania dotyczące kursu kierować proszę do Koordynatora Kursu:
Joanna Zawadzka  -  0 508 648 904

****

 

 

 

Uwaga Słuchacze III roku

Proszę pobrać z grupowych adresów e-mail klucz dostępu do Kursu Przykładowe prace licencjackie i magisterskie z Filologii angielskiej specjalność: metodyka, językoznawstwo, literatura.

Znajdziecie Państwo na Platformie prace dyplomowe, które pomogą Państwu  podczas pisania Waszych własnych prac, przeprowadzą też Państwa przez sposoby przedstawiania opisów wyników badań.

Klucz aktywny będzie w okresie od 01.02.2010r. do 30.05.2010r.  Życzymy owocnej pracy.

 

****

 

Uwaga Słuchacze II roku

Na Platformie składową kursu Literatura Brytyjska oraz Wstęp do językoznawstwa zamówione przez Państwa podręczniki i lektury w wersji online. W sekretariacie do wypożyczenia wersje papierowe lektur.

Zapraszamy do korzystania.


****

 


Słuchacze III roku

Na Platformie znajdziecie Państwo w składowych kursu:  Writing Research - Transforming data into text,  składowe:

·         B.A. Thesis Style Sheet

·         How to write a BA Thesis (książka w pdf)

·         How to write a paper (książka w pdf)

·         How to write a great research paper (książka w pdf)

·         How to write chapters

·         Presenting data in unambiguous forms

·         Writing Research - Transforming data into text (książka w pdf)

·         Research Process or Methods Section

·         Writing up your University Assignments and Research Projects (książka w pdf)

·         Opis programów (oraz możliwosc ich pobrania) do analizy treści - ESRC Project

·        Wyszukiwarkę artykułów

·         Qualitative Research Methods
   From research to manuscript A guide to scientific writing (książka w pdf)

·               Przykładową pracę dyplomową w języku polskim (przykładowe prace licencjackie
                i  magisterskie z Filologii Angielskiej w osobnym kursie - również na Platformie).

 


****

 


Uwaga Słuchacze III roku

Proszę pobrać z grupowych adresów e-mail klucz dostępu do Kursu Writing Research - Transforming data into text. Znajdziecie Państwo na Platformie Kurs jak napisać pracę dyplomową  (licencjacką / magisterską) - krok po kroku.  W jaki sposób opisać wyniki badań, jak przedstawić je w formie graficznej,  itp.

Składowymi Kursu są również obszerne fragmenty książek, artykuły oraz publikacje, które będą służyć  Państwu pomocą podczas pisania pracy dyplomowej.

Klucz aktywny będzie w okresie od 15.01.2010r. do 30.05.2010r.  Życzymy owocnej pracy.

 

****

 

ZAPROSZENIE

Nowa edycja Asystentury Comeniusa 2010
Istnieje możliwośc wyjazdu na staż zagraniczny (jako asystent w szkole) w krajach europejskich na czas 13-45 tygodni w przyszłym roku szkolnym.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do kolejnej edycji akcji Asystentura Comeniusa w ramach Programu uczenie się przez całe życie", która promuje wyjazdy na praktykę pedagogiczno-zawodową  trwającą od 13 do 45 tygodni podczas roku szkolnego, do innych krajów europejskich. Akcja skierowana jest do przyszłych nauczycieli  - http://comenius.org.pl/index.php/ida/36/

 

****

 ZAPROSZENIE

Uwaga Słuchacze Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rybniku

Warszaty Pearson Longman dla Studentów systemu dziennego i zaocznego  Filologii Angielskiej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

 KEEP  YOUR  STUDENTS  MOTIVATED  WITH  THE  HELP  OF  NEW TECHNOLOGY

15 stycznia 2010 roku godz. 14.00
Mamy nadzieję, że warunki atmosferyczne pozwolą dojechać na czas gościom z Warszawy.
Zapraszamy serdecznie.


****WARSZTATY: Jak stworzyć ikonę?  To proste.

Warsztaty przeznaczone jest dla nauczycieli plastyki, nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów, nauczycieli śietlic szkolnych i środowiskowych oraz wszystkich chętnych, którzy zamierzają rozwijać swój talent plastyczny. Wykonane prace  można zabrać do domu. Materiały zakupione przez Organizatorów szkolenia.

Termin 20.11.2009r. w godz. 16.00 - 18.30
Czas trwania 3 godziny lekcyjne
Cena: 100,00 zł  (cena jest uwarunkowana kosztami materiałów plastycznych)

Zgłoszenia telefoniczne:  502 162 365; 516 107 412;  508 648 904; 32 43 29 587 do dnia 23.11.2009r.
lub pocztą elektroniczną:  
asia_zawadzka@poczta.onet.pl;   nkjo_rybnik@o2.pl

****UWAGA  SŁUCHACZE   III  ROKU


Decyzją Rady Programowej z dnia 26 paziernika 2009 roku,   Egzamin z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego - PNJA - dla Słuchaczy III Roku - odbędzie się w ostatni weekend maja:

28 maja 2010 r., godz. 15.00  dla systemu dziennego i zaocznego - część pisemna egzaminu. 

2 czerwca 2010 r., godz. 12.00 egzamin z mówienia dla systemu dziennego ( Słuchacze, którzy zaliczą część pisemną PNJA)

4 czerwca 2010 r., godz. 15.00 egzamin z mówienia dla systemu zaocznego ( Słuchacze, którzy zaliczą część pisemną PNJA)

5 czerwca 2010 r., godz. 11.00  dla systemu dziennego i zaocznego - część pisemna egzaminu - I poprawa egzaminu

9 czerwca 2010 r., godz. 12.00 egzamin z mówienia dla systemu dziennego ( Słuchacze, którzy zaliczą część pisemną PNJA - I poprawę )

11 czerwca 2010 r., godz. 15.00 egzamin z mówienia dla systemu zaocznego ( Słuchacze, którzy zaliczą część pisemną PNJA- I poprawę )

Terminy poprawkowe


3 września 2010 r., godz. 11.00  dla systemu dziennego i zaocznego - czę pisemna egzaminu - II poprawa egzaminu 

8 września  2010 r., godz. 12.00 egzamin z mówienia dla systemu dziennego ( Słuchacze, którzy zaliczą część pisemną PNJA - II poprawę )

10 września 2010 r., godz. 15.00 egzamin z mówienia dla systemu zaocznego ( Słuchacze, którzy zaliczą część pisemną PNJA- II poprawę )

Od  14 czerwca 2010 r., obrony prac dyplomowych                                                                                       ****

 


UWAGA SŁUCHACZE III ROKU

Egzamin kończący trzyletni cykl kształcenia
Metodyki nauczania języka angielskiego 
7 maja 2010 r., godz. 15.00
dla systemu dziennego  i systemu  zaocznego 
      
Egzamin kończący trzyletni cykl kształcenia z Lektoratu języka obcego  
4 czerwca  2010 r., godz. 15.00 dla systemu dziennego  i systemu  zaocznego 


 
                                                                                   ****
INAUGURACJA

Mamy zaszczyt zaprosić na  INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010 W NAUCZYCIELSKIM KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W RYBNIKU
7 października 2008 r. o godz. 17.00  w Auli  /budynek B, parter/

Program uroczystości:

·        Występ Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śąskich w Rybniku - BEL CANTO pod dyr. Lidii Blazel - Marszolik

·        Przemówienie Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

·        Przemówienie inauguracyjne Opiekuna Naukowo  - Dydaktycznego z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego dr Marka Kuźniaka

·        Występ Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śąskich w Rybniku BEL CANTO

·        Wykład przedstawiciela Wykładowców Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

·        Immatrykulacja Słuchaczy I roku

·        Wręczenie indeksów Słuchaczom I roku

·        Występ Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku BEL CANTO

·        Zamknięcie uroczystości przez Dyrektora Kolegium

·        Występ Chóru I L

·         

                        ****

 


UWAGA SŁUCHACZE III ROKU

Egzamin kończący trzyletni cykl kształcenia
Metodyki nauczania języka angielskiego 
7 maja 2010 r., godz. 15.00
dla systemu dziennego  i systemu  zaocznego 
      
Egzamin kończący trzyletni cykl kształcenia z Lektoratu języka obcego  
4 czerwca  2010 r., godz. 15.00 dla systemu dziennego  i systemu  zaocznego 


 
                                                                                   ****
INAUGURACJA

Mamy zaszczyt zaprosić na  INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010 W NAUCZYCIELSKIM KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W RYBNIKU
7 października 2008 r. o godz. 17.00  w Auli  /budynek B, parter/

Program uroczystości:

·        Występ Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śąskich w Rybniku - BEL CANTO pod dyr. Lidii Blazel - Marszolik

·        Przemówienie Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

·        Przemówienie inauguracyjne Opiekuna Naukowo  - Dydaktycznego z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego dr Marka Kuźniaka

·        Występ Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śąskich w Rybniku BEL CANTO

·        Wykład przedstawiciela Wykładowców Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

·        Immatrykulacja Słuchaczy I roku

·        Wręczenie indeksów Słuchaczom I roku

·        Występ Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku BEL CANTO

·        Zamknięcie uroczystości przez Dyrektora Kolegium

·        Występ Chóru I L

·